All posts tagged รีวิว : Big Eyes ติสท์ลวงตา

รีวิว : Big Eyes ติสท์ลวงตา

the_way_he_looks_1_0

Director : Tim Burton
9.5/10
ก่อนหน้านี้มีอยู่สองสามครั้งที่เราเคยนึกขึ้นมาว่า หนังของทิม เบอร์ตันเหมือนภาพวาดสีน้ำมัน … เป็นศิลปะ สวยแบบหม่นๆ เยอะมิติ
ในบรรดาเทคนิกวาดภาพทั้งหมดเราชอบรูปสีน้ำมันมากที่สุด อาจจะด้วยเหตุผลเดียวกับที่ชอบหนังของทิม เบอร์ตัน
พอทิมมาทำหนังที่มีหน้าตาหลักเป็นภาพวาดสีน้ำมัน มันเลยดูใช่สุดๆ สำหรับเรา Read more…

Share Button