“ไม่มีมนต์เสน่ห์ใดๆที่จะเทียมเทียบความอ่อนโยนแห่งหัวใจ” — Jane Austen

Comments are closed.