‘เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่า มันไม่มีทางแย่ไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว มันจะแย่ลง.. แต่พอคุณคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางดีขึ้น มันจะดีขึ้น’ ― Nicholas Sparks

Comments are closed.