‘ถ้าคุณทำให้ผู้หญิงหัวเราะได้ คุณก็ทำให้เธอทำอะไรก็ได้’ –Marilyn Monroe

Comments are closed.