‘คุณเกิดมาแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าทำดีๆ ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว’ ― Mae West

Comments are closed.