‘ฉันเรียนรู้แล้วว่า ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด จะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ไม่มีทางลืมว่าคุณทำให้เขารู้สึกยังไง’ ― Maya Angelou

Comments are closed.