‘เพื่อนคือใครซักคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและยังคงรักคุณอยู่’ – Elbert Hubbard

Comments are closed.