‘เวลาใครซักคนนึงรักคุณ วิธีพูดชื่อคุณของเขาจะแตกต่างออกไป คุณจะรู้ได้เลยว่าชื่อของคุณจะปลอดภัยในน้ำเสียงของเขา’ ― Cassandra Clare, City of Glass

Comments are closed.