All posts in Movie Quote

Across the Universe

Across the Universe

‘เธอเป็นผู้หญิงประเภทที่ คุณจะต้องการมากๆ … มันทำให้รู้สึกเศร้า’
‘แต่ก็ยังไม่เคยคิดเสียใจเลยแม้แต่วันเดียว’

Share Button

If I Stay

If I Stay

 

‘ตกหลุมรัก Adam … เหมือนการเรียนรู้ที่จะโผบิน’

Share Button

That Awkward Moment

That Awkward Moment

‘ถ้าอยากจะกลับไปเป็นเพื่อนกัน ก็กลับไปได้นะ’
‘ผมไม่อยากกลับไปไหนทั้งนั้น’
‘ผมชอบมากที่ได้อยู่ตรงนี้’

Share Button

Doctor Stranger

Doctor Stranger

Share Button

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

“คุณพูดถูก ไม่ใส่ใจดีที่สุด”

Share Button

Titanic

Titanic

‘ไปไหนครับคุณผู้หญิง’
‘ไปสู่ดวงดาว’

 

Share Button

Before Midnight

Before Midnight

‘คุณจะไม่เปลี่ยนไปหรอก ผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนด้วย ยอมรับในความเป็นคุณแล้วแหละ’

Share Button

In the Mood for Love

In the Mood for Love

 

“ผมไม่มีอะไรทำ ผมแค่อยากได้ยินเสียงคุณ”

Share Button

Candy

Candy

‘คุณเข้ามาในชีวิตผมเร็วมาก … ผมชอบนะ’

Share Button

Kungfu Panda

Kungfu Panda

‘ฉันกินตอนที่หงุดหงิด เคป้ะ’

Share Button